Rydd norge agder

Plastrydding i skjærgården

Blått Senter ved Natur Norge AS har oppdraget med å rydde ytre kystlinje i regionene Kristiansand og Lindesnes for plastforsøpling. Mer enn 550 km kystlinje skal ryddes i vårt område. Prosjektet utgjør samlet 5-6 årsverk og foregår på oppdrag for Handelens Miljøfond. Les mer
Samlet er 10-12 ryddere tilknyttet Blått Senter på arbeidsavtaler eller kontrakt. Vi har 2 lettbåter av typen Pioner Multi som brukes som arbeidsbåter. Prosjektet har pågått fra desember 2021 og per juni 2022 er det meste av prioritert ryddeområde vest i Kristiansand ryddet (skjærgården i tidl. Søgne kommune).

Fra høsten 2022 vil områdene i Mandalsregionen bli prioritert.
Plastrydding

Mange aktører

Som «profesjonelle» plastryddere samarbeider vi med, og koordinerer vår innsats med, flere frivillige organisasjoner og ryddeinitiativer. Første uken av mai 2022 deltok vi med båttransport og vår kompetanse da mer enn 350 skolelever var ute på ryddedager i Mandal. Her kan du se en flott film fra det prosjektet:
Se film
Den mest typiske søppelet vi finner er isoporbiter (60%), plastflasker og dunker (15%), taurester, not og dollyrope (15%) og annet (10%). Foreløpig statistikk viser at det er noe mer søppel enn beregnet i ryddeområdene.
Interessert i å vite mer om plastrydding og våre erfaringer?
Ta kontakt med daglig leder i Natur Norge AS - Jarle Thorkildsen.
Telefon: 40 40 25 07.