Blått Senter tar deg ut på sjøen og viser deg vår fantastiske skjærgård. Vi holder til i Kommandantboligen på Odderøya i Kristiansand. 
For å gi mennesker en god relasjon til havet, tilbyr Blått Senter sjørettede opplevelser - som opplyser, begeistrer og engasjerer.