Blått Senter er et marint aktivitetssenter og treffpunkt. Vi holder til i Kommandantboligen på Odderøya i Kristiansand. 
For å gi mennesker en bedre relasjon til havet, skal Blått Senter tilby meningsfulle opplevelser - som opplyser, begeistrer og engasjerer.