Blått Senter er et marint aktivitetssenter og treffpunkt. Vi holder til i Kommandantboligen på Odderøya i Kristiansand. 
For å gi mennesker en god relasjon til havet, skal Blått Senter tilby sjørettede opplevelser - som opplyser, begeistrer og engasjerer.